แผนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
Map of China

    แผนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับมาตรฐาน 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีนกลาง บอกสถานที่สำคัญ มรดกโลกของยูเนสโก แบ่งสีเขตปกครองมณฑล เมืองหลวง อธิบายการทับศัพท์จีนกลางด้วยภาษาไทย แสดงถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือสำคัญ ฯลฯ ฉบับแรกและฉบับเดียวที่ใช้ง่าย และเข้าใจง่าย พร้อมคู่มือประกอบการใช้แผนที่

ราคาปกติ/Price
                    250 บาท/Baht      


 


    Product Details
      ISBN
    978-974-485-077-5
      ขนาด/Size                                     
    75 x 100 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages    
      น้ำหนัก/Weight     220 กรัม/gram


   Product Description

       มรดกโลกของยูเนสโก
       แบ่งสีเขตปกครองมณฑล เมืองหลวง
       อธิบายการทับศัพท์จีนกลางด้วยภาษาไทย
       แสดงถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือสำคัญ ฯลฯ ฉบับแรกและฉบับเดียวที่ใช้ง่าย และเข้าใจง่าย
       พร้อมคู่มือประกอบการใช้แผนที่
       มาตราส่วน 1 : 6,000,000   Look Inside