โลก 7 ทวีป

    แผนที่เดินทางทั่วโลก เพื่อใช้งานทั่วไป การศึกษา และติดเสริมฮวงจุ้ย


ราคาปกติ/Price
                    100 บาท/Baht      


 
    Product Details
      ISBN
    978-974-485-042-3
      ขนาด/Size                                     
    75 x 100 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages     1 หน้า
      น้ำหนัก/Weight     140 กรัม/gram


   Product Description

     แบ่งเขตการปกครอง แสดงเส้นละติจูด โซนเวลา
     ประเทศ ดินแดน มลรัฐ เมืองหลวง เมืองสำคัญ สถานที่ทางภูมิศาสตร์
     ทางหลวง ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน เส้นทางคมนาคม เส้นทางเดินเรือ
     มาตราส่วน 1: 20,000,000   Look Inside
    
    


    Product Options

      WR0101L
    แบบเคลือบลามิเนตสองหน้า
   
Double-sided laminated wall map
  250 บาท  ชมตัวอย่าง

           หมายเหตุ : สนใจ option map สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pnmap