แผนที่เพชรบุรี ชะอำ หัวหิน

    แผนที่ เดินทาง ท่องเที่ยว ครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรี ชะอำ หัวหิน เป็นแผนที่ฉบับท่องเที่ยว บอกตำแหน่งสถานที่ต่างๆ พกพาสะดวก พร้อมดัชนีบอกตำแหน่งของสถานที่ในแผนที่


ราคาปกติ/Price
                    120 บาท/Baht       http://www.pnmap.com/order


 
    Product Details
      ISBN
    978-974-485-150-5
      ขนาด/Size                                     
    66 x 99 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages     2 หน้า
      น้ำหนัก/Weight     140 กรัม/gram


   Product Description

      แสดงลักษณะทางกายภาพ ภูเขา แม่น้ำ แบ่งชั้นระดับความสูง แยกเขตจังหวัด รายละเอียดลงลึก ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
      แสดงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติ วัด
      แสดงที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ
      มาตราส่วน 1:8,000 (ในตัวเมือง) และ 1:160,000 (ตัวจังหวัด)   Look Inside