หาดใหญ่ สงขลา สตูล

    แผนที่ เดินทาง ครอบคลุมจังหวัดสงขลา สตูล และมีส่วนขยายตัวเมืองหาดใหญ่ บอกตำแหน่งที่เที่ยว ที่พัก และสถานที่สำคัญ แผนที่ดูง่าย และพกพาสะดวก


ราคาปกติ/Price
                    120 บาท/Baht      
    Product Details
      ISBN
    978-974-485-084-3
      ขนาด/Size                                     
    66 x 99 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages     2 หน้า
      น้ำหนัก/Weight     140 กรัม/gram


   Product Description

      แสดงลักษณะทางกายภาพ ภูเขา แม่น้ำ แบ่งชั้นระดับความสูง
      แสดงเส้นทางคมนาคม
      แสดงสถานที่ท่องเที่ยว ราชการ ปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส NGV ฯลฯ
      มาตราส่วน 1 : 12,000, 1 : 240,000   Look Inside
   

Ths006