แผนที่ภูเก็ต พังงา เขาหลัก

    แผนที่ เดินทาง ท่องเที่ยว ครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต พังงา เป็นแผนที่ฉบับท่องเที่ยว บอกตำแหน่งสถานที่ต่างๆ พกพาสะดวก พร้อมดัชนีบอกตำแหน่งของสถานที่ในแผนที่


ราคาปกติ/Price
                    120 บาท/Baht      


 
    Product Details
      ISBN
    978-974-485-061-4
      ขนาด/Size                                     
    66 x 99 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages     2 หน้า
      น้ำหนัก/Weight     140 กรัม/gram


   Product Description

      แสดงลักษณะทางกายภาพ ภูเขา แม่น้ำ แบ่งชั้นระดับความสูง แยกเขตจังหวัด รายละเอียดลงลึก ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
      แสดงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติ วัด
      แสดงที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ
     
มาตราส่วน 1: 125,000   Look Inside
   

ภูเก็ต พังงา เขาหลัก