แผนที่จังหวัดกระบี่

    แผนที่ เดินทาง ท่องเที่ยว ครอบคลุมจังหวัดกระบี่ เกาะพีพี เกาะลันตา เป็นแผนที่ฉบับท่องเที่ยว บ่งบอกสถานที่ต่าง พกพาสะดวก พร้อมดัชนีบอกตำแหน่งของสถานที่ในแผนที่


ราคาปกติ/Price                     120 บาท/Baht       http://www.pnmap.com/order


 
    Product Details
      ISBN
   978-974-485-136-9
      ขนาด/Size                                     
   66 x 99 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages    2 หน้า
      น้ำหนัก/Weight    120 กรัม/gram


              Product Description

      แสดงกายภาพ ภูเขา น้ำ แม่น้ำ แบ่งชั้นระดับความสูง แยกจังหวัด รายละเอียดลงลึก ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
      แสดงทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท
      แสดงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติ วัด
      มาตราส่วน 1:30,000-160,000


   Look Inside