ขอนแก่น / Khon Kaen

ราคา/Price         70.00   บาท
ส่วนลด/Discount             -        บาท
ผู้แต่ง/Author                
ประเภท/Type               
คะแนนนิยมจากผู้อ่าน/
Popularity
:        
 


 รายละเอียดสินค้า
    รหัสสินค้า/ISBN        
    ขนาด/Size         50x75 ซม.
    น้ำหนัก/Weight         - กรัม
    จำนวน/Number        - หน้า
    เนื้อ ในพิมพ์        
    ชนิด ปก       
    ชนิด กระดาษ       
    สำนัก พิมพ์/Publisher        


 ข้อมูลโดยสังเขป
      แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมืองส่วนขยายตัวเมืองขอนแก่น แสดงจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก ระยะทาง มาตราส่วน 1:220,000

  รูปแบบภายใน