เชียงใหม่ / Chiang Mai

ราคา/Price         90.00   บาท
ส่วนลด/Discount             -        บาท
ผู้แต่ง/Author                
ประเภท/Type               
คะแนนนิยมจากผู้อ่าน/
Popularity
:        
   รายละเอียดสินค้า
    รหัสสินค้า/ISBN        
    ขนาด/Size         78x52 ซม.
    น้ำหนัก/Weight         - กรัม
    จำนวน/Number        - หน้า
    เนื้อ ในพิมพ์        
    ชนิด ปก       
    ชนิด กระดาษ       
    สำนัก พิมพ์/Publisher        


  ข้อมูลโดยสังเขป
      แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมือง แบ่งชั้นระดับความสูง เขตจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติ วัด ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ละเอียด ชัดเจน มาตราส่วน 1:670,000 ตัวเมืองเชียงใหม่ 1:37,000


  รูปแบบภายใน