เชียงใหม่ / Chiang Mai

    แผนที่ เดินทาง ท่องเที่ยว ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ แสดงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ตำรวจ

    พิเศษ! เคลือบลามิเนท กันน้ำ ทนทานราคาปกติ/Price
                    120 บาท/Baht       http://www.pnmap.com/order


 
    Product Details
      ISBN
    978-974-485-159-8
      ขนาด/Size                                     
    66 x 99 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages     2 หน้า
      น้ำหนัก/Weight     120 กรัม/gram


   Product Description

      เชียงใหม่ แสดงลักษณะทางกายภาพ ภูเขา แม่น้ำ แบ่งชั้นระดับความสูง แยกเขตจังหวัด รายละเอียดลงลึก ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
      แสดงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติ วัด
      แสดงที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ
     
มาตราส่วน 1: 370,000 และ 16,300   Look Inside