แม่ฮ่องสอน / Mae Hong Son

ราคา/Price         150.00   บาท
ส่วนลด/Discount             -        บาท
ผู้แต่ง/Author                
ประเภท/Type               
คะแนนนิยมจากผู้อ่าน/
Popularity
:        
   รายละเอียดสินค้า
    รหัสสินค้า/ISBN        
    ขนาด/Size         100x75 ซม.
    น้ำหนัก/Weight         - กรัม
    จำนวน/Number        - หน้า
    เนื้อ ในพิมพ์        
    ชนิด ปก       
    ชนิด กระดาษ       
    สำนัก พิมพ์/Publisher        


  ข้อมูลโดยสังเขป
      แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมือง แสดงลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเขตจังหวัด ส่วนขยายตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
ตัวแผนที่มีสองหน้าต่อกันได้ เป็นขนาด 100x150 ซม. มาตราส่วน 1:180,000

  รูปแบบภายใน