แผนที่พัทยา ภาคตะวันออก

    แผนที่ เดินทาง ท่องเที่ยว ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี-ระยอง เป็นแผนที่ฉบับมาตรฐาน บ่งบอกสถานที่ต่าง พกพาสะดวก พร้อมดัชนีบอกตำแหน่งของสถานที่ในแผนที่


ราคาปกติ/Price
                    120 บาท/Baht      


 
    Product Details
      ISBN
   978-974-485-049-2
      ขนาด/Size                                     
   66 x 99 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages    2 หน้า
      น้ำหนัก/Weight    120 กรัม/gram


   Product Description

      แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายเมืองพัทยา และเกาะช้าง แสดงน้ำตก ชายหาด จุกชมวิว สถานบันเทิง ฯลฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา แสดงสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน วัดที่พัก สน. สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ แยกเขตจังหวัด อำเภอ ลงรายละเอียด อบต. และหมู่บ้านสำคัญ แสดงถนนทุกระบบ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท พร้อมหลัก กม. แสดงทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน เส้นทางคมนาคม จุดผ่านแดน       มาตราส่วน 1:15,000 ~ 1:400,000   Look Inside
   

แผนที่พัทยาและภาคตะวันออก