แผนที่ชลบุรี-ระยอง

    แผนที่ เดินทาง ท่องเที่ยว ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี-ระยอง เป็นแผนที่ฉบับมาตรฐาน บอกตำแหน่งสถานที่ต่างๆ พกพาสะดวก พร้อมดัชนีบอกตำแหน่งของสถานที่ในแผนที่ราคาปกติ/Price
                    120 บาท/Baht       www.pnmap.com/order


 
    Product Details
      ISBN
   978-974-485-156-7
      ขนาด/Size                                     
    66 x 99 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages     2 หน้า
      น้ำหนัก/Weight     120 กรัม/gram


   Product Description

      แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายเมืองชลบุรี และเมืองระยอง แสดงน้ำตก ชายหาด สถานบันเทิง ฯลฯ
      มาตราส่วน 1:30,000 ~ 1:200,000

- ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน เส้นทางคมนาคม จุดผ่านแดน
- แสดงภูเขา แม่น้ำ ลักษณะัทางกายภาพ เส้นแบ่งชั้นความสูง
- ถนนทุกระบบ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท พร้อมหลัก กม.
- แยกเขตจังหวัด อำเภอ ลงรายละเอียดถึง อบต. และหมู่บ้านสำคัญ
- แสดงสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน วัด ที่พัก สน. สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ   Look Inside