ประเทศไทย

แสดงรูปชาวเขา

ราคา 20 บาท  ขนาด 50 x75 มาตราส่วน 1:2,000,000
- แผนที่ประเทศไทย แยกสี 76 จังหวัด
- แสดงรูปชาวเขาทุกเผ่าในไทยพร้อมประวัติ
- หมายเลขทางหลวงถูกต้อง ใช้งานได้จริง
- ตารางส่วนขยายภาคกลางตอนล่าง

Comments