ประเทศไทย 77 จังหวัด และโครงการในอนาคต

    แผนที่ เพื่อธุรกิจ เดินทาง/ขนส่ง ครอบคลุมประเทศไทย 77 จังหวัด แสดงโครงการระบบขนส่งในอนาคตถึงปี 2563 เป็นแผนที่ฉบับมาตรฐาน บอกตำแหน่งสถานที่ต่างๆ พกพาสะดวก


ราคาปกติ/Price
                    120 บาท/Baht       http://www.pnmap.com/order


 
    Product Details
      ISBN
    978-974-485-154-3
      ขนาด/Size                                     
    75 x 100 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages     2 หน้า
      น้ำหนัก/Weight     140 กรัม/gram


   Product Description

      แสดงลักษณะทางกายภาพ ภูเขา แม่น้ำ แบ่งชั้นระดับความสูง แยกเขตจังหวัด รายละเอียดลงลึก ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
      แสดงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติ วัด
      แสดงที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ
      แสดงโครงการระบบขนส่งในอนาคตถึงปี 2563
     
มาตราส่วน 1: 1,650,000   Look Inside
   


    Product Options

      TH0101L
    แบบเคลือบลามิเนตสองหน้า
   
Double-sided laminated wall map
  250 บาท  ชมตัวอย่าง

          หมายเหตุ : สนใจ option map สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pnmap