ประเทศไทย บิ๊กไซส์ (เคลือบมันติดผนัง)ใหญ่ที่สุด  ขนาด 100x150  ราคา 600 บาท