โลกและทวีปต่างๆ / World and Continents

แผนที่แขวน (ภูมิศาสตร์กายภาพ / ภูมิศาสตร์ภูมิภาค )
โลก  
580
  มาตราส่้วน 1:25,000,000
ทวีปเอเชีย  
580
  มาตราส่วน 1:9,000,000
ทวีปยุโรป  
580
  มาตราส่วน 1:4,000,000
ประเทศไทย  
580
  มาตราส่วน 1:1,600,000
ทวีปอเมริกาเหนือ  
580
  มาตราส่วน 1:9,000,000
ทวีปอเมริกาใต้  
580
  มาตราส่วน 1:9,000,000
ทวีปแอฟริกา  
580
  มาตราส่วน 1:9,000,000
ทวีปออสเตรเลีย  
580
  มาตราส่วน 1:7,000,000
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
580
  มาตราส่วน 1:6,250,000

แผนที่ประวัติศาสตร์
การอพยพของไทย  
580
  มาตราส่วน 1:4,000,000
สมัยอาณาจักนน่านเจ้า  
580
  มาตราส่วน 1:2,000,000
สมัยก่อนสุโขทัย  
580
  มาตราส่วน 1:2,000,000
สมัยสุโขทัย  
580
  มาตราส่วน 1:2,000,000
สมัยกรุงศรีอยุธยา  
580
  มาตราส่วน 1:2,000,000
สมัยกรุงธนบุรี  
580
  มาตราส่วน 1:2,000,000
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
580
  มาตราส่วน 1:2,000,000
การเสียดินแดนในสมัย ร.5  
580
  มาตราส่วน 1:2,000,000
แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์  
580
  มาตราส่วน 1:2,000,000

แผนที่แผ่นใส PN ชนิดภูมิศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วย ( 1 เล่ม x9 แผ่น )

- แผนที่โลก - ทวีปเอเชีย
- ทวีปยุโรป - ประเทศไทย
- ทวีปอเมริกาเหนือ - ทวีปอเมริกาใต้
- ทวีปแอฟริกา - ทวีปออสเตรเลีย
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซี่ยน)

    ราคาแผ่นละ 80 บาท ฟรี!!! แฟ้มใส่ เมื่อซื้อครบชุด 9 แผ่น

แผนที่แผ่นใส PN ชนิดภูมิศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วย ( 1 เล่ม x9 แผ่น )

- แผนที่โลก - ทวีปเอเชีย
- ทวีปยุโรป - ประเทศไทย
- ทวีปอเมริกาเหนือ - ทวีปอเมริกาใต้
- ทวีปแอฟริกา - ทวีปออสเตรเลีย
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซี่ยน)

    ราคาแผ่นละ 80 บาท ฟรี!!! แฟ้มใส่ เมื่อซื้อครบชุด 9 แผ่น

แผนที่แผ่นใส PN ชนิดแผนที่ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ( 1 เล่ม x9 แผ่น )

- การอพยพของไทย - สมัยอาณาจักรน่านเจ้า
- สมัยก่อนสุโขทัย - สมัยสุโขทัย
- สมัยกรุงศรีอยุธยา - สมัยกรุงธนบุรี
- สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - การเสียดินแดนในสมัย ร. 5
- แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์

    ราคาแผ่นละ 80 บาท ฟรี!!! แฟ้มใส่ เมื่อซื้อครบชุด 9 แผ่น


หมายเหตุ

  - แผนที่ชนิด "ติดผนัง" เป็นแผนที่ที่เคลือบพลาสติกใส ทั้ง2 หน้า ผิวมัน เงางาม กันน้ำ ไม่ฉีกขาด เขียนด้วย
ปากกาไวท์บอร์ดและลบออกได้

  - มีบริการเข้ากรอบไม้ ย่อ-ขยายา แผนที่ทุกชนิด