ตาก-แม่สอด

แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมืองคู่มือท่องเที่ยว จังหวัดตาก

ราคา 70 บาท  ขนาด 52 x78ซม.  มาตราส่วน 1:240,000