ภูเก็ต

แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมือง

ราคา 50 บาท  ขนาด 50x75 มาตราส่วน 1:165,000

- ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด
- ส่วนขยายตัวเมืองภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ
- สรุปแหล่งท่องเที่ยวที่พัก