พระนครศรีอยุธยา
แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมือง แสดงลักษณะภูมิประเทศ

ราคา 70 บาท  ขนาด 50x75 มาตราส่วน 1:14,000
- ครอบคลุม ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตกทั้งหมด
- แสดงทางหลวงจังหวัด ทางหลวงแผ่นดิน ถนนชนบท
- สถานที่ท่องเที่ยวทั้งภูมิภาค