พัทยาและภาคตะวันออก


แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายเมืองพัทยา และเกาะช้าง แสดงน้ำตก ชายหาด จุกชมวิว สถานบันเทิง ฯลฯ

ราคา 120 บาท  มาตราส่วน 1:15,000 ~ 1:400,000

- ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา
- แสดงสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน วัดที่พัก สน. สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
- แยกเขตจังหวัด อำเภอ ลงรายละเอียด อบต. และหมู่บ้านสำคัญ
- ถนนทุกระบบ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท พร้อมหลัก กม.
- ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน เส้นทางคมนาคม จุดผ่านแดน