แม่ฮ่องสอน

แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมือง แสดงลักษณะภูมิประเทศ

ราคา 150 บาท  ขนาด 100 x75 มาตราส่วน 1:180,000
- แบ่งเขตจังหวัด
- ส่วนขยายตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
- ตัวแผนที่มีสองหน้าต่อกันได้ เป็นขนาด 100x150 ซม.