แม่สา่ย และสามเหลี่ยมทองคำ

แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมืองเส้นทางคมนาคม พร้อมระยะทาง

ราคา 70 บาท  ขนาด 50 x75 มาตราส่วน 1:500,000
- สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติ วัด
- ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ละเอียด ชัดเจน