ขอนแก่น

แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมืองส่วนขยายตัวเมืองขอนแก่น

ราคา 70 บาท  มาตราส่วน 1:220,000

- แสดงจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
- สถานที่ท่องเที่ยว
- สถานที่พัก ระยะทาง