หาดใหญ่ สงขลา

แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมือง

ราคา 70 บาท  ขนาด75x100ซม.  มาตราส่วน 1:328,000

- โรงแรมที่พัก
- สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ