เชียงราย (ฉบับบิ๊กไซต์ )

แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมือง กายภาพ ภูเขาแม่น้ำ

ราคา 90 บาท  ขนาด 66 x 99 มาตราส่วน 1:200,000 ตัวเมืองเชียงราย 1:20,000
- สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติ วัด
- ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ละเอียด ชัดเจน