เชียงใหม่ (ฉบับบิ๊กไซต์ )

แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมือง แบ่งชั้นระดับความสูง เขตจังหวัด

ราคา 90 บาท  ขนาด 66 x 99 มาตราส่วน 1:670,000 ตัวเมืองเชียงใหม่ 1:37,000- สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติ วัด
- ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ละเอียด ชัดเจน