ภาคใต้

ฉบับท่องเที่ยวพร้อมตัวเมือง พร้อมลักษณะภูมิภาคและกายภาพในแผ่นเดียวกัน

ราคา 120 บาท  ขนาด75x100ซม.  มาตราส่วน 1:750,000

- ขยายใหญ่ 15 ตัวเมือง
- ส่วนขยายเส้นทางสู่ภาคใต้ เริ่มจากบริเวณกรุงเทพและัจังหวัดใกล้เคียง

Comments