งานสัมมนา "กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : สู่ความเป็น 1 ในอาเซียน-จีน"

โพสต์22 ก.ย. 2554 19:00โดยWebmaster Team   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2554 19:08 ]


    - แผนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ PN MAP ได้รับความไว้วางใจให้แสดงในงานสัมมนา "กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : สู่ความเป็น 1 ในอาเซียน-จีน"
ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - นอกจากนี้แผนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ PN MAP ยังได้รับความสนใจจาก คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (กรรมการตัดสิน รายการ SME ตีแตก) และให้เกียรติถ่ายภาพคู่กับแผนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ PN MAP (ภาพทางด้านขวา)
Comments