ในหลวงของเรา

ชื่อหนังสือ : ในหลวงของเรา
ISBN : 978-974-7489-61-3
จำนวนหน้า : 128 หน้า
รายละเอียด : พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖0 ปี
ราคา : 50 บาท