คู่มือเรียนและเที่ยว ประเทศจีน


ชื่อหนังสือ   คู่มือเรียนและเที่ยวประเทศจีน
ISBN : 974-7745-52-6
พิมพ์ครั้งแรก
: 2546
จำนวนหน้า : 411 หน้า
รายละเอียด: การศึกษาต่อประเทศจีน
ราคา: 280 บาท