191 อินเลิฟ

ชื่อหนังสือ : 191 อินเสิฟ
ISBN : 978-974-8232-96-6
ผู้เขียน : Kevin Ma
จำนวนหน้า : 135 หน้า
รายละเอียด : ความรู้ในการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และการหย่าร้าง
ราคา : 168 บาท