คู่มือ / Guide

ชื่อ
ราคา
ราคาพร้อมเทป
ขนาด
หมายเหตุ
ชื่อดีสี่ภาษา 128
 
-
 
คู่มือเรียนและเที่ยว ประเทศจีน
280
 
14.5x21
 
คู่มือเรียนและเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย
195
 
14.5x21
 
มือใหม่ สอบใบขับขี่ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
48
 
14.5x21
 
COM จีนง่ายจัง
190
 
14.5x21
(พร้อม CDฟ้อนท์จีน )
ราชาศัพท์ 
20
 
9.5x13
 
ตารางธาตุ 24
  39x26
ตารางธาตุฉบับอาคิว 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
๙กษัตริย์ แห่งราชจักรีวงศ์ 
85

-
ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย
ในหลวงของเรา 
50
     
191 SERVICE สำหรับนำเที่ยว 
198
     
191 อินเลิฟ 
168