แบบเคลือบลามิเนตสองหน้า (L)
สามารถเขียนด้วยปากกา White Board และสามารถลบได้

หมายเหตุ         ตัวอย่างนี้เป็นเพียงภาพแสดง option map ตัวเนื้อแผนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

-------------------------------------------------------------------------------

สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือสามารถเข้ามาดูตัวอย่างจริงได้ที่

ศูนย์แผนที่พรานนก -โชว์รูม
823/33-34 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
โทร: 0-2411-2594 , 0-2411-2954 โทรสาร :0-2412-1056
Homepage :
www.pnmap.com , E-mail : service@pnmap.com