ต่างประเทศ / Abroad

ชื่อ
ชนิดพกพา ชนิดติดผนัง ขนาด หมายเหต
ธงนานาชาติ
30
-
50x75
 
กลุ่มประเทศอินโดจีนและจีนตอนใต้
120
190
75x100
 
กลุ่มประเทศอาเซียน ภูมิภาค
90
190

 
กลุ่มประเทศอาเซียน กายภาพ
75
190

 
ยุโรป ภูมิภาค
90
-

 
ยุโรป กายภาพ
90
-

 
เวียดนาม
75
-

 
มาเลเซีย
120
-
75x100
ขยาย16เมืองหลัก
กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม
190
250
66x99
เป็นแผนที่ฉบับมาตรฐาน ข้อมูลตรวจสอบใหม่ล่าสุด โดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทย และต่างประเทศ
เมียนมาร์
120
-

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
250
350
75x100
พร้อมคู่มือ (3 ภาษา)
อันดามัน (ชายฝั่งตะวันตกของไทย)
-
400

 
อ่าวไทย (สิงคโปร์ถึงไซง่อน)
-
400

 
อ่าวไทย (เกาะกูดถึงเกาะเคียว)
-
400

 
เวียดนาม (เกาะเคียวถึงแหลมเคกา)
-
400