Speak Chinese Quick 911
ชื่อหนังสือ   Speak Chinese Quick 911 พร้อมเทป
ISBN : 974-90894-0-5
ผู้เขียน : Kevin Ma
จำนวนหน้า : 160 หน้า
รายละเอียด : ภาษาอังกฤษ-จีนกลาง พร้อมพินอิน
ราคา : 160บาท