ชื่อหนังสือ : Quik ญี่ปุ่น สำเร็จรูป พร้อม CD
ISBN : 978-616-90419-3-1
ผู้เขียน : Kevin Ma
จำนวนหน้า : 160 หน้า
รายละเอียด : ใช้ได้ทั้งในและนอกประเทศ
ราคา : 98 บาท