ชื่อหนังสือ : Quik อังกฤษ สำเร็จรูป พร้อม CD
ISBN : 978-616-90419-1-7
ผู้เขียน : Kevin Ma
จำนวนหน้า : 160 หน้า
รายละเอียด : ใช้ได้ทั้งในและนอกประเทศ
ราคา : 98 บาท