ชื่อหนังสือ : Quik จีน สำเร็จรูป พร้อม CD
ISBN : 978-616-90419-2-4
จำนวนหน้า : 160 หน้า
รายละเอียด : ใช้ได้ทั้งในและนอกประเทศ
ราคา : 138 บาท