เรียนภาษาต่างประเทศ / Foreign language study

ชื่อ
ราคา
ราคาพร้อมเทป
ขนาด
หมายเหตุ
Quik เวียดนาม สำเร็จรูป  198
198 (พร้อม CD)
9.5x13
ศัพท์จีน ฉบับอาคิว (ตอน เทศกาลเรือมังกร)  238
-
21x14.5
Quik เยอรมัน สำเร็จรูป  168
168 (พร้อม CD)
9.5x13
Quik เกาหลี สำเร็จรูป  168
168 (พร้อม CD)
9.5x13
Quik จีน สำเร็จรูป 138
138 (พร้อม CD)
9.5x13
Quik อังกฤษ สำเร็จรูป 98
98 (พร้อม CD)
9.5x13
Quik ญี่ปุ่น สำเร็จรูป 138
138 (พร้อม CD)
9.5x13
พูดอังกฤษทันใจ 191 Best Seller
50
100
9.5x13
 
พูดฝรั่งเศสทันใจ 191 Best Seller
89
139
9.5x13
 
พูดญี่ปุ่นทันใจ 191 Best Seller
90
-
9.5x13
 
พูดจีนกลางทันใจ 191 Best Seller
89
139
9.5x13
 
พูดจีนกวางตุ้งทันใจ 191 Best Seller
120
180
9.5x13
 
พูดรัสเซียทันใจ 191 พร้อมเทปฝึกพูด
120
160
11x20
 
Speak Thai Quick 191
59
-
9.5x13
 
Speak Chinese Quick 911
120
160
9.5x13
อังกฤษ-จีนกลาง พร้อมพินอิน
กริยา3ช่อง
20
-
9.5x13