โลกและทวีปต่างๆ / World and Continents

ชื่อ
ชนิดพกพา ชนิดติดผนัง ขนาด หมายเหต
อินโดจีน และจีนตอนใต้ 120
190
75x100
 
โลก จัมโบ้
-
490
100x150
 
โลก บิ๊กไซด์
90
190
75x100
 
โลก 7 ทวีป
90
190
75x100
 
โลก กายภาพ (แสดงภูเขาแม่น้ำ)
90
190
75x100  
ทวีปเอเชีย ภูมิภาค
90
190
75x100  
ทวีปเอเชีย กายภาพ
90
190
75x100  
โลก นักศึกษา
20
50
50x75
 
ทวีปเอเชีย
30
-
50x75
 
ทวีปเอเชียเหนือ และตะวันตก
30
-
50x75
 
ทวีปเอเชียกลางและใต้
30
-
50x75
 
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
30
-
50x75
 
ทวีปเอเชียตะวันออก
30
-
50x75
 
ทวีปออสเตรเลีย
30
-
50x75
 
ทวีปแอฟริกา
30
-
50x75
 
ทวีปยุโรป
30
-
50x75
 
ทวีปอเมริกาเหนือ
30
-
50x75
 
ทวีปอเมริกาใต้
30
-
50x75