โลกและทวีปต่างๆ / World and Continents

ชื่อ
ชนิดพกพา ชนิดติดผนัง ขนาด หมายเหต
อินโดจีน และจีนตอนใต้ 150
250
75x100
 
โลก จัมโบ้

600
100x150
 
โลก บิ๊กไซด์ (หมด) 


75x100
 
โลก 7 ทวีป
100
250
75x100
 
โลก กายภาพ (แสดงภูเขาแม่น้ำ)

250
75x100  
ทวีปเอเชีย ภูมิภาค


75x100  มีเฉพาะชนิดแขวนไม้สื่อการสอน
ทวีปเอเชีย กายภาพ


75x100  มีเฉพาะชนิดแขวนไม้สื่อการสอน
โลก นักศึกษา
30
60
50x75
 
ทวีปเอเชีย (หมด)


50x75

ทวีปเอเชียเหนือ และตะวันตก (หมด)


50x75
 
ทวีปเอเชียกลางและใต้ (หมด)


50x75
 
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
120
250
75x100
 
ทวีปเอเชียตะวันออก (หมด)


50x75
 
ทวีปออสเตรเลีย


75x100
มีเฉพาะชนิดแขวนไม้สื่อการสอน
ทวีปแอฟริกา


75x100
มีเฉพาะชนิดแขวนไม้สื่อการสอน
ทวีปยุโรป


75x100
มีเฉพาะชนิดแขวนไม้สื่อการสอน
ทวีปอเมริกาเหนือ


75x100
มีเฉพาะชนิดแขวนไม้สื่อการสอน
ทวีปอเมริกาใต้


75x100
มีเฉพาะชนิดแขวนไม้สื่อการสอน