ตารางธาตุ
Periodic Table of The Elements

    "ตารางธาตุฉบับอาคิว 3 ภาษา" ไทย-จีน-อังกฤษ ฉบับแรกของโลก 118 ธาตุ ใหม่ล่าสุด


ราคาปกติ/Price                     24 บาท/Baht      


 

        
    Product Details
      ISBN
   
      ขนาด/Size                                     
    38.5 x 26 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages     2
      น้ำหนัก/Weight     30 กรัม/gram


   Product Description
      ตารางธาตุุฉบับใหม่ล่าสุด บอก จุดเดือด, จุดหลอมเหลว, ความหนาแน่นของอุณหภูมิ, สัญลักษณ์, เลขเชิงอะตอม, คุณสมบัติกรด/เบส, น้ำหนักอะตอม, ชื่ออังกฤษ/ไทยตามหลักราชบัณฑิต และชื่อจีนและคำอ่านระบบพินอิน


   Look Inside
  

ตารางธาตุ