กรุงเทพฯ 22 จังหวัดใกล้เคียง

    แผนที่ เดินทาง ครอบคลุมกรุงเทพฯ และ 22 จังหวัดใกล้เคียง เป็นแผนที่กายภาพ บอกตำแหน่งสถานที่ต่างๆ แสดงโครงข่ายโลจิสติกส์ นิคมอุสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า พกพาสะดวก


ราคาปกติ/Price
                    120 บาท/Baht          Product Details
      ISBN
    978-974-485-081-2
      ขนาด/Size                                     
    75 x 100 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages     2 หน้า
      น้ำหนัก/Weight     140 กรัม/gram


   Product Description

      แสดงลักษณะทางกายภาพ ภูเขา แม่น้ำ แบ่งชั้นระดับความสูง
      แสดงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ในอนาคต
      แสดงสถานที่ท่องเที่ยว ราชการ ปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส NGV ฯลฯ
      มาตราส่วน 1 : 350,000, 1 : 100,000   Look Inside
   

Bk0104


    Product Options

      Bk0104L
    แบบเคลือบลามิเนตสองหน้า
   
Double-sided laminated wall map
  190 บาท  ชมตัวอย่าง

           หมายเหตุ : สนใจ option map สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pnmap