กรุงเทพฯ คู่มือรถเมล์

ราคา/Price         70.00   บาท
ส่วนลด/Discount             -        บาท
ผู้แต่ง/Author                
ประเภท/Type               
คะแนนนิยมจากผู้อ่าน/
Popularity
:        
 


 รายละเอียดสินค้า
    รหัสสินค้า/ISBN         9789744850386
    ขนาด/Size         78x52 ซม.
    น้ำหนัก/Weight         - กรัม
    จำนวน/Number        - หน้า
    เนื้อในพิมพ์        
    ชนิดปก       
    ชนิดกระดาษ       
    สำนักพิมพ์/Publisher        


 ข้อมูลโดยสังเขป
      สำหรับผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทุกระบบ พร้อมคู่มือสายรถ และตารางเวลารถ - เรือ
      มาตราส่วน 1:80,000
    ส่วนขยาย 1:15,000


  รูปแบบภายใน