กรุงเทพฯ ฉบับจัมโบ้ (เคลือบมันติดผนัง)
ใหญ่ที่สุด ขนาด 2ม.x1.5ม. ราคา 1500 บาท