หนังสือแผนที่กรุงเทพเอทูแซด (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)หนังสือแผนที่เอทูแซด กรุงเทพฯ

“คู่มือแผนที่กรุงเทพฯ 50 เขต-ปริมณฑล-เส้นทางอนาคต”

          แผนที่ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาตราส่วน 1:50,000 & 1:22,000 ที่รวบรวมเส้นทางการเดินทาง และบอกตำแหน่งหน่วยงานราชการ, สถานที่ท่องเที่ยว, โรงเรียน, สถานีตำรวจ, โรงพยาบาล, วัด, อาคาร ฯลฯ โดยเล่มนี้มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุด ได้มีการเพิ่มตำแหน่งสำคัญ เช่น แอร์พอร์ตลิงค์, BRT, ปั้มแก๊ส, LPG, NGV เนื่องจากแผนที่เป็นลักษณะหนังสือ จึงพกพาสะดวก และมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษอีกด้วย


ผู้ผลิต                                                     :               พีเอ็น แมพ (www.pnmap.com)                   

ชื่อหนังสือ                                   :               หนังสือแผนที่เอทูแซด กรุงเทพฯ

ขนาด                                                      :               A4 จำนวน 112 หน้า

ราคา                                         :               280 บาท