พิเศษขนาด BIG SIZE 2 หน้า
  • ครอบคลุมกรุงเทพฯ 50 เขต และปริมณฑล
  • สะพานพระราม 4 วงแหวนอุตสาหกรรม วงแหวนใต้
  • สนามบินสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตลิงค์ ส่วนเชื่มต่อรถไฟฟ้าสายต่างๆ
ราคา 120 บาท  ขนาด 66 x99 มาตราส่วน 1:59,000