ศัพท์จีน ฉบับอาคิว (ตอน เทศกาลเรือมังกร)

    เรียนภาษาให้ก้าวหน้า ต้องสะสมคำศัพท์พื้นฐานให้ได้เพียงพอ ศัพท์จีนฉบับอาคิว สอนคำศัพท์เบื้องต้นถึง 800 ตัวอักษร ตามมาตรฐานของสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทฤษฎี Quik’s Theory และการ์ตูน ทำให้สามารถจดจำคำศัพท์ตั้งแต่เสียงอ่าน ความหมาย ลำดับขีด ที่มาของอักษร และการนำไปใช้แบบธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วราคาปกติ/Price                     238 บาท/Baht       http://www.pnmap.com/order

   Related Products

ควิก ญี่ปุ่น สำเร็จรูป
(คู่มือพูดญี่ปุ่นทันใจ)ควิก อังกฤษ สำเร็จรูป
(คู่มือพูดอังกฤษทันใจ)

 
ควิก เยอรมัน สำเร็จรูป
(คู่มือพูดเยอรมันทันใจ)


   
ควิก เกาหลี สำเร็จรูป
(คู่มือพูดเกาหลีทันใจ)    Product Details
      ISBN
    978-616-90419-5-5
      ขนาด/Size                                     
    A4
      จำนวนหน้า/Number of pages     245
      น้ำหนัก/Weight     340 กรัม/gram


   Product Description

       เรียนภาษาให้ก้าวหน้า ต้องสะสมคำศัพท์พื้นฐานให้ได้เพียงพอ ศัพท์จีนฉบับอาคิว สอนคำศัพท์เบื้องต้นถึง 800 ตัวอักษร ตามมาตรฐานของสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทฤษฎี Quik’s Theory และการ์ตูน ทำให้สามารถจดจำคำศัพท์ตั้งแต่เสียงอ่าน ความหมาย ลำดับขีด ที่มาของอักษร และการนำไปใช้แบบธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว   Look Inside
   

ศัพท์จีน ฉบับอาคิว