เกี่ยวกับเรา

        หมายเหตุ แม้ว่าทางสำนักพิมพ์ฯ พยายามที่จะทำให้ข้อมูลในแผนที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่ทำได้ เราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายหรือความไม่สะดวกใด ๆ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หากท่านมีข้อมูลหรือข้อคิดเห็น โปรดติดต่อเราเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ ที่ ‘support@pnmap.com’ หรือโทร. 0-2866-1526 ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นที่ดีที่สุดจะได้รับรางวัลสมนาคุณเป็นแผนที่หรือของขวัญ

        Disclaimer: Although PN MAP tries to make the information as accurate as possible, we accept no responsibility for any loss, injury or inconvenience sustained by anyone using our products. If you have any information or comments, please kindly contact us for the sake of public interest at ‘support@pnmap.com’ or call +66 (0)2866-1526. The best contributions will be rewarded with a complimentary map or gift.